Ilmanvaihtojärjestelmän mittaus ja säätö

Ilmanvaihtojärjestelmä on aina säädettävä ilmanvaihtosuunnitelman mukaisesti, jotta se toimii toivotulla tavalla. Oikein tehdyllä säädöllä varmistetaan paitsi jokaisen huoneen tarkoituksenmukainen ilmanvaihto, myös oikea tulo- ja poistoilmavirtojen suhde. Ylipaine rakennuksessa työntää huonekosteutta ulkovaipan rakenteisiin ja liian suuri alipaine voi haitata tulipesien vetoa ja vuotoilma voi tuoda epäpuhtauksia ulkoa tai seinärakenteista.

Tulo-poisto-ilmanvaihtojärjestelmän SFP-luku eli puhaltimien sähkönkulutus suhteessa ilmavirtaan saa olla korkeintaan 2 kW/(m3/s) (RakMk D3 2.6.1.1). Tähän pääseminen edellyttää pääsääntöisesti tasavirtapuhaltimilla varustetun ilmanvaihtokoneen lisäksi huolellista suunnittelua, avaraa kanavistoa sekä ammattitaitoista säätöä.

Vallox-ilmanvaihtokoneet antavat osaavalle ilmavirtojen säätäjälle hyvät edellytykset toteuttaa hiljainen, taloudellinen ja toimiva ilmanvaihto. Uusimmissa konemalleissa voi jokaista puhallinnopeutta säätää erikseen, ja myös tulo- ja poistoilmavirtojen suhde on säädettävissä.

 • Vallox Digit SED– ja MyVallox Control -ohjaimilla puhallinnopeuden esisäätö ja tulo-poisto-suhde tapahtuvat prosenttisäädöllä ohjaimen asetusvalikosta.
 • Vallox ProControl -ohjaimella valitaan puhaltimelle lähtevä ohjausjännite (0-10V) ohjaimen konfigurointivalikosta.
 • Neliportaisella Vallox SC –ohjaimella sekä SC- ja MC-liesikuvuilla puhaltimelle lähtevän ohjausjännitteen (0-10 V) esisäätö tehdään ohjaimen potentiometreillä ja jännitteet ovat myös ohjaimelta mitattavissa mittauspöytäkirjaan merkittäviksi.
 • MC-ilmanvaihtokoneissa tulo- ja poistoilmavirtojen suhde on säädettävissä ilmanvaihtokoneen sisällä olevalla potentiometrillä.

Yleisohjeita säätäjälle

Ilmavirrat tulee säätää mahdollisimman pienellä puhallinnopeudella. Mikäli ilmanvaihto säädetään tarpeettoman suurella puhallinnopeudella ja ilmavirrat kuristetaan venttiileillä, tämä nostaa ilmanvaihtojärjestelmän äänitasoa ja lisää puhaltimien energiankulutusta. Lisäksi pienelle säädetyt venttiilit estävät ilmanvaihdon riittävän tehostuksen.

Ilmavirtojen mittaus tulee tehdä aina puhtailla alkuperäissuodattimilla. Lämmön talteenotto tulee olla toiminnassa eli ns. kesäpelti ei saa olla kesäasennossa, koska silloin ilmavirta saattaa joissakin ilmanvaihtokoneissa poiketa talvi-ajan ilmavirrasta. Nimenomaan talvella oikea tulo-poisto-suhde on tärkeä. Ennen säätöä pitää varmistaa, että ulkosäleikössä ei ole hyönteisverkkoa.

Pakkasella on tarkistettava, ettei lämmöntalteenottokennossa ole jäätä. Uudella MC-sulatusautomatiikalla varustetuissa koneissa jäätä saattaa kertyä kennoon jonkin verran ennen sulatusjaksoa. Mikäli kennossa on jäätä, sulatusjakson saa yleensä aikaan kytkemällä takkatoiminnon päälle. Sulatusjakson pituus on n. 15 minuuttia. Mittausta ei yleensä kuitenkaan kannata tehdä, mikäli ulkona on kova pakkanen tai asunnossa on poikkeuksellisen paljon kosteutta.

Monissa Valloxin ilmanvaihtokoneissa on kiinteät tai koneen mukana toimitettavat kanavaan asennettavat ilmavirran mittausyhteet. Niistä mitatun paine-eron avulla voi mitata kokonaisilmavirran. Tämä on erityisen kätevää, mikäli suunniteltuja ilmavirtoja ei saada venttiileiltä mitattua ja epäillään vuotoa tai tukosta kanavissa.

Ilmavirtojen säätö

Säädön esivalmistelu

Säädä venttiilit silmämääräisesti oikeaan säätöasentoon – pääsääntöisesti paljon auki.

Kokonaisilmavirtojen säätö koneelta

 1. Mittaa koneen yli paine-ero poistopuolelta (poisto- ja jäteilmakanavan väliltä). Katso koneen puhallinkäyrästöltä, millä nopeudella säätö todennäköisesti toteutuu. Mittaa paine-ero sillä puhallinnopeudella kuin oletat koneen olevan oikealla toiminta-alueella sekä 1-2 pienemmällä ja 1-2 suuremmalla nopeudella. Yleensä yhteensä 3-4 nopeutta riittää. Ilmanvaihtokoneen puhallinkäyrästöllä nopeudet on voitu ilmoittaa konemallista riippuen numeroina, prosenttitehona tai säätöjännitteenä (V). Mikäli nopeudet on ilmoitettu jännitteinä, puhaltimen säätöjännitteen voi mitata ohjaimelta (mittausnastat – ja S).
 2. Merkitse mittaustulokset ilmanvaihtokoneen teknisen ohjeen puhallinkäyrästöön kunkin nopeuden poistokäyrälle ja piirrä pisteiden mukaan viiva.
 3. Piirrä pystyviiva ilmavirta-akselilta suunnitellun kokonaispoistoilmavirran kohdalta piirtämällesi viivalle ja siitä vaakaviiva paine-eroakselille. Näin tiedät kuinka paljon paineenkorotusta koneelta tarvitaan, jotta kokonaispoistoilmavirta on oikea.
 4. Mittaa paine-eroa koneen yli poistopuolelta (poisto- ja jäteilmakanavan väliltä) ja säädä lähinnä sopivalla puhallinnopeudella tai ”Kotona”-asennossa paine äsken saamasi painevaatimuksen mukaiseksi. Käytä säätöön ohjainpaneelin puhallintehon prosenttiasetusta tai säätimen potentiometriä. Tämä säätö säätää vain kyseistä puhallinnopeutta. Nyt kokonaispoistoilmavirta on oikea.
 5. Säädä tuloilmavirta vastaavasti mittaamalla paine-ero tulopuolelta (ulko- ja tuloilmakanavan vä- liltä).
 6. Mikäli tuloilmavirta on liian suuri, pienennä tuloilmapuhaltimen nopeutta. Mikäli tuloilmavirta on liian pieni, nosta kohdassa 4 säätämääsi puhallinnopeutta, kunnes tulopuolen paineenkorotus on riittävä. Laske tämän jälkeen poistopuhaltimen tehoa, kunnes poistopuolen paine-ero on oikea. Tämä säätö vaikuttaa tulo/poistosuhteeseen kaikilla puhallinnopeuksilla. Älä muuta tulo-poistosuhdetta tämän jälkeen! Tulo- ja poistopuhaltimien tehoeron  tulee olla alle 30 %.

Huonekohtaisten ilmavirtojen mittaus

 1. Aseta ilmanvaihdon teho ”Kotona”-asentoon tai kohdassa Kokonaisilmavirtojen säätö koneelta, kohta 6 säätämällesi puhallinnopeudelle. Säädä suunnitellut huonekohtaiset ”Kotona”-asennon perusilmavirrat venttiileiltä. Mikäli ensimmäisellä säätökierroksella jonkin venttiilin ilmavirta jää vajaaksi, älä nosta ilmanvaihtokoneen pyörimisnopeutta. Koska ilmanvaihtokoneen kokonaisilmavirta on säädetty oikeaksi, jossakin toisessa venttiilissä on liian suuri ilmavirta.
 2. Varmista, että suunnitelmassa olevat tehostusilmavirrat saavutetaan tai ylitetään ”Tehostus”-asennossa tai tehostukseen sopivalla puhallinnopeudella. Säädä tarvittaessa ”Tehostus”-asennon puhallinnopeutta. Käytä säätöön ohjainpaneelin puhallinnopeuden prosenttiasetusta tai säätimen potentiometriä. Tämä säätää vain kyseistä puhallinnopeutta. Nyt kokonaispoistoilmavirta on oikea. Älä muuta enää venttiilien säätöasentoja tai tulo/poistosuhdetta.
 3. Mikäli ohjaimessa on vielä suurempi säätöasento, se voidaan yleensä jättää täydelle teholle.
 4. Mittaa poissaoloilmavirrat (esim. 30 % pienemmät kuin perusilmanvaihto) samalla tavalla ”Poissa”‑asennossa tai sopivalla puhallinnopeudella. Säädä tarvittaessa ”Poissa”-asennon puhallinnopeutta. Käytä säätöön ohjainpaneelin puhallintehon prosenttiasetusta tai säätimen potentiometriä. Tämä säätää vain kyseistä puhallinnopeutta. Nyt kokonaispoistoilmavirta on oikea. Älä muuta enää venttiilien säätöasentoja tai tulo/poistosuhdetta.
 5. Merkitse mittauspöytäkirjaan saavutetut venttiilikohtaiset ilmavirrat ja säädössä käytetyt puhallinnopeudet (myös säätöjännite tai %-luku, mikäli sellainen ohjaimella on) sekä tulo- ja poistopuhaltimien %-luvut. Niiden ja venttiilien säätöasentojen avulla voit esim. rivitalossa ”monistaa” ensimmäisessä asunnossa tehdyn perustyön muihin samanlaisiin asuntoihin.
 6. Opasta asukkaita, millä nopeuksilla ilmanvaihtokonetta tulee eri tilanteissa käyttää. Mikäli ilmanvaihtokoneeseen on kytketty kosteus- tai hiilidioksidiantureita, kerro asukkaille niiden toiminnasta. Varmista, että ilmanvaihto on riittävä silloinkin, kun kosteusanturi pienentää ilmanvaihtoa pesuhuoneen kuivuttua rajoittamalla tarvittaessa pienintä puhallinnopeutta kiinteästi tai viikko-ohjelmalla.

Säädön jälkeen

Ilmavirtojen mittauksen jälkeen venttiilien säätö-asennot lukitaan eikä niiden säätöasentoja tai venttiilien paikkoja saa sen jälkeen muuttaa. Mikäli venttiilissä on ns. sektorilevy, ilmavirran puhallussuuntaa voi muuttaa koko venttiiliä kääntämällä, jos ilmasuihku tuntuu tulevan oleskeluvyöhykkeelle. Ilmanvaihtokoneen puhallusnopeuksien perusasetuksia - eikä varsinkaan tulo-poisto-suhdetta saa missään tapauksessa muuttaa ilman uutta ilmavirtojen mittausta! Venttiilejä puhdistettaessa venttiili irrotetaan niin, ettei säätöasento muutu. Pyöreät venttiilit voi kiertää katosta irti kehyksineen ja puhdistaa. Mikäli venttiilissä säätö on tehty magneettinauhalla tai tarralla, auki olevien reikien lukumäärää ei saa säädön jälkeen muuttaa.

On tärkeää, että asukkaille kerrotaan, miten ilmanvaihtoa käytetään.

Tutustu myös käyttöohjevideoihin

Kaikki artikkelit Siirry takaisin artikkelien listaukseen

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Energiatehokas ilmanvaihto

Perinteisen talon lämmittämiseen kuluvasta energiasta noin 20–40 prosenttia johtuu ilmanvaihdosta, siksi ilmanvaihdon energiatehokkuudella on suuri merkitys asumiskustannuksiin.

Rivitalo, Omakotitalo, Kerrostalo, Toimitilat

Saneeraus, Uudisrakentaminen

Ilmanvaihdon saneeraus kerrostaloon linjasaneerauksen yhteydessä

Kun putkiremontti tulee ajankohtaiseksi, tehdään usein samassa yhteydessä pesuhuone- tai keittiöremontti. Ilmanvaihto jää usein unholaan.

Kerrostalo

Saneeraus

Helppoa ilmanvaihtokanavointia – Vallox BlueSky -ilmanjakojärjestelmä

Vallox BlueSky on erityisesti ilmanvaihtoon kehitetty taipuisa, ääntä vaimentava ja asennusystävällinen kanavajärjestelmä.

Rivitalo, Omakotitalo, Kerrostalo, Toimitilat

Saneeraus, Uudisrakentaminen

Käyttöasteeseen perustuva ilmanvaihto työpaikalla

Suurin energiansäästö ilmanvaihdossa saavutetaan useimmiten tarpeenmukaisella käytöllä.

Toimitilat

Saneeraus, Uudisrakentaminen


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje